ශ්‍රී බෝධිරාජ ධර්‍මායතනය

ඇඹිලිපිටිය, ශ්‍රී ලංකාව, 70200.


දුරකතන - 0472260399 / 0474931725 / 0474930114

ෆැක්ස්- 047 49 31 682

ඊමේල්- sobhita@sltnet.lk

ශ්‍රී බෝධිරාජ පදනම

Design by: K. P. Maduranga Somachandra |Mobile : 0718045216
මුල් පිටුව ආගමික අධ්‍යාපනික වෘත්තීය පුහුණු සුභසාධන සේවා සමාජ සේවා ගව අභයදානය
මුල්පිටුව

ශ්‍රී බෝධිරාජ

පදනම

ගව අනාථාගාරය

මේ යුගයේ අවභාවිතයට හා අසාධාරණයට ගොදුරු වු සම්පත ගව සම්පතයි. කිරිගෙන, වැඩ ගෙන, අවසානයේ මසට විකිණෙන ඒ ඛේදාන්තය අවම කරලනු පිණිස කොවුල්ආර ගව අනාථාගාරය විවෘතව පවතිය. ගවඝාතනාගාර වලින් නිදහස් කරනු ලබන්නා වූද, උසාවි මගින් රාජසන්තක කරනු ලබන්නාවූද, අනාථව අසරණව මරණමුඛයේ සිටින්නාවූද එළ මී ගවයින් පිළිටගන සුරක්ෂිතව කෙරෙන මේ භූමිභාගය අක්කර 100කින් සමන්විතය. මහජන ආධාර යටතේ පවත්වාගෙන යන මේ සේවාස්ථානයේ දැනට සතුන් 150ක් පමණ පිළිසරණ ලබති.

විවිධ බාධා හා කරදර මධ්‍යයේ 2008 වසරේ සිට පවත්වාගෙන එන මේ සේවාව ශ්‍රී ලංකාවේ පමණක් නොව මුළු ලෝකයේම දක්නට ලැබෙන ඒ වර්‍ගෙය් එකම සත්ව සුභ සාධන මධ්‍යස්ථානය යි. මේ දක්වා කරගෙන ආ මේ ස්වේච්ඡා සේවවට උඵහාර වශයෙන් 2016.06.18 දින අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිඳුන් අතින් මේ ඉඩම් කොටසේ අයිතිය ශ්‍රී බෝධිරාජ පදනම වෙත පවරන ලද බව පුණ්‍යානුමෝදනා පූර්‍වකව දන්වා සිටිමු. ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරියේ වලව විශේෂ බල ප්‍ර දේශ කාර්‍ය්‍යාලයේ කළමනාකාර ආර්. බී. සිරිසේන මහතා ප්‍රධාන නිළධාරී භවතුන් මෙන් ම මොණරාගල මහදිසාපතිනි පද්මා කුලසූරිය මහත්මිය සහ මිනින්දෝරු කාර්‍ය්‍යය මණ්ඩලයද මෙහිලා කෘතවේදීව සිහිපත් කරමු. ශුෂ්ක හා නිසරු භූමියේ තෘණවගාව මෙතෙක් සාර්ථක කර ගැනීමට නොහැකිව ඇති හෙයින් මේ වන විට පිටතින් ගණකොළ සපයා ගැනීමට සිදුවී ඇත. ඒ සඳහා දැනට දිනකට රු. 4000.00 ක් පමණ මුදලක් වැය කිරීම බලවත් ගැටළුවක් බවට පත්වී තිබේ.

මුල්පිටුව      >  ගව අනාථාගාරය

ගව අනාථාගාරය

English