ශ්‍රී බෝධිරාජ ධර්‍මායතනය

ඇඹිලිපිටිය, ශ්‍රී ලංකාව, 70200.


දුරකතන - 0472260399 / 0474931725 / 0474930114

ෆැක්ස්- 047 49 31 682

ඊමේල්- sobhita@sltnet.lk

ශ්‍රී බෝධිරාජ පදනම

Design by: K. P. Maduranga Somachandra |Mobile : 0718045216
මුල් පිටුව ආගමික අධ්‍යාපනික වෘත්තීය පුහුණු සුභසාධන සේවා සමාජ සේවා ගව අභයදානය
මුල්පිටුව

ශ්‍රී බෝධිරාජ

පදනම

මාතෘ සුභසාධන වැඩසටහන - ඇඹිලිපිටිය

ගුණ නැණ යුතු දරුවෙකු බිහිකර ගැනීමේ වැඩසටහන ආරම්භ විය යුත්තේ මවු කුස තුළ ගෙවන කාලසීමාවේ දී ම ය. ‘ගබ්භ පරිහාර‘ නමින් බුදු දහමේ දැක්වෙන එම න්‍යාය ක්‍රියාත්මක කරමින් මේ ගැබිණි මාතා සත්කාරය තෙමසකට වරක් අදාළ වෛද්‍ය උපදෙස් ද මත විහාරස්ථානයේදී ක්‍රියාත්මක වෙයි. එක් වරකට මව්වරුන් 200 ක් පමණ බැගින් කැඳවා දවස පුරා පැවැත්වෙන වැඩසටහනේදී ගර්‍භශාන්තිය, භාවනා වැඩීම, වන්දනා, පූජා, ධර්මානුශාසනා, ආධ්‍යාත්මික අංශය ද පෝෂණ ආහාර පිළියෙල කිරීම, මාතෘ උපදේශනය ආදී සෞඛ්‍යමය අංශය ද ක්‍රියාත්මක ය. පෝෂණ ආහාර වේලක් හා වෙනත් අදාළ පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය පිරිනැමීම ද මෙහිදී සිදු කෙරෙයි.

ගැබිණි මවකගේ සිත්තුල හටගන්නා බිය, සැකය හා අවිනිශ්චිතභාවය ආදී මනෝභාවයන් දරුවාගේ මනසට ද බලපාන බවත්, එවැනි අශුභවාදී සිතුවිලි දරු ප්‍රසූතියට ද සෘජු ලෙසම බලපාන බවත් පිළිගතයුතු සත්‍යයකි. මේ නිසා ගැබිණි අවධියේ මානසික සතුට සහනය හා තෘප්තිමත්භාවය ඉතා වැදගත් ය. මෙවැනි ශුභවාදී පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම සදහා මාතෘ සුභ සාධන වැඩසටහන අතිශයින් ම උපකාරවත් වන බව පැහැදිළි සත්යයකි.

මාතෘ සුභසාධන වැඩසටහන

මුල්පිටුව      >  සුභසාධන     >     මාතෘ සුභසාධන වැඩසටහන

English