ශ්‍රී බෝධිරාජ ධර්‍මායතනය

ඇඹිලිපිටිය, ශ්‍රී ලංකාව, 70200.


දුරකතන - 0472260399 / 0474931725 / 0474930114

ෆැක්ස්- 047 49 31 682

ඊමේල්- sobhita@sltnet.lk

ශ්‍රී බෝධිරාජ පදනම

Design by: K. P. Maduranga Somachandra |Mobile : 0718045216
මුල් පිටුව ආගමික අධ්‍යාපනික වෘත්තීය පුහුණු සුභසාධන සේවා සමාජ සේවා ගව අභයදානය
මුල්පිටුව

ශ්‍රී බෝධිරාජ

පදනම

මෙත්සෙවන නිවාසය - ඇඹිලිපිටිය

අබාධිත දරුවන් සඳහා වූ මේ නිවාසය “ අසරණ වූවන් සසරණ කරන අනාථවූවන් සනාථ කරන, දෙවිදේවතාවුන් වැනි මිනිසුන් මේ සමාජයේ විරළ නැත“ යන්න තව දුරටත් තහවුරු කෙරෙන සේවාවකි. විවිධ කායික මෙන්ම මානසික අපහසුතා අතිවිඳින ළමා හා තරුණ පිරිස දොළොස් දෙනෙක් පමණ මේ යටතේ සුවසහනය ලබති.

ඇඹිලිපිටිය පනාමුර පාරේ කේ. ඒ. ගුණරත්න මහතා විසින් පරිත්‍යාග කරන ලද නිවස හා ඉඩම උපයෝගී කරගෙන, යටියන සමූ ව්‍යාපාර අධිපති එන්. පී. ජී. වී. සරත්චන්ද්‍ර මහතාගේ අනුග්‍රහය යටතේ මේ සේවාස්ථානය වැඩි දියුණු කිරීම සිදුවිය.

ආහාරපාන බේත්හේත් ඇතුලු අත්‍යවශය දෑ සපයමින් මේ පිරිස නිවාසයක තබා නඩත්තු කිරීමට ප්‍රමාණවත් නොවන බව වටහාගත් මෙහි කළමණාකරණ කමිටුව ඉන් එහාට ගිය වැඩ පිළිවෙළකට යොමු වී තිබේ. එහි ප්‍රථම පියවර වන්නේ මේ දරුවන්ගේ ආබාධිත භාවයට හේතු සොයා හැකි පමණ එයට විසඳුම් සපයා ඔවුන් ඒ ආබාධිත බවින් මුදවා ගැනීමට උත්සාහ කිරීමයි. ඊළඟ පියවර වන්නේ ඔවුන් තුළ පවත්නා හැකියාවන් අවබෝධ කර ගෙන ඒ හැකියාවන් වැඩි දියුණු කරන ආකාරයේ සුලු සුලු ක්‍රියාකාරකම් වලට යොමු කිරීමයි. විවිධ ගෘහාශ්‍රිත හස්ත කර්මාන්ත ආදිය ඒ අනු ප්‍රිියජනක අත්දැකීමක් බවට පත් වී තිබේ. ඒ සදහා වන මගපෙන්වීමත් උනන්දු කරවීමත් සමගම ආබාධිතයන්ගේ පවා හැකියාවන් සාර්ථක ලෙස වැඩි දියුණුවනු දක්නට හැකිය.

මෙත්සෙවන නිවාසය

මුල්පිටුව      >  සුභසාධන     >     මෙත්සෙවන නිවාසය

English