ශ්‍රී බෝධිරාජ ධර්‍මායතනය

ඇඹිලිපිටිය, ශ්‍රී ලංකාව, 70200.


දුරකතන - 0472260399 / 0474931725 / 0474930114

ෆැක්ස්- 047 49 31 682

ඊමේල්- sobhita@sltnet.lk

ශ්‍රී බෝධිරාජ පදනම

Design by: K. P. Maduranga Somachandra |Mobile : 0718045216
මුල් පිටුව ආගමික අධ්‍යාපනික වෘත්තීය පුහුණු සුභසාධන සේවා සමාජ සේවා ගව අභයදානය
මුල්පිටුව

ශ්‍රී බෝධිරාජ

පදනම

විසාකා නිවාසය - ඇඹිලිපිටිය

සබරගමුව පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණය හා මග පෙන්වීම යටතේ පවත්නා මේ ආයතනය, අතිශය සංවේදීවූත් මානව හිතවාදී වූත් සේවාවකි. ලිංගික අතවරයන්ට ගොදුරු වූ වයස 18ට අඩු දැරියන් සඳහා ආරක්ෂාව, පෝෂණය හා අනාගත සුරක්ෂිතතාව සලසන මේ  ආයතනයේ කුඩා දරුවන් ද සමග 15 දෙනෙකු පමණ පිළිසරණ ලබති. සිත් පිත් නැති අධම මිනිසුන්ගේ ගොදුරු බවට පත් වු ළමා ජීවිත ඒ දුක්ඛාන්ධකාරයෙන් මුදවාගෙන බෞද්ධ සාරධර්ම ඔස්සේ හික්මවනු ලැබ සමාජගත කෙරෙන මේ සේවාව 2014 වසරේ කාන්තා දිනය නිමිතිකොට අරඹා පවත්වාගෙන යන්නකි.

අයථා පෙළඹවීම, වංචාව, ආත්මාර්ථකාමිත්වය වැනි රුදුරු ආකල්ප සහිත වැඩිහිටියන්ගේ අතවරයට ගොදුරුවන දැරියන්ගේ සිත්තුළ ස්වාභවයෙන්ම  පහළවන්නේ තරහ, වෛරය, කළකිරීම මුසු  විනාශකාරි මානසික තත්වයකි. ඒ තත්වය වෙනස් කළ හැක්කේ ක්රමවත් මානසික උපදේශනයෙන් ද යුතු නිවාසගත වැඩ සටහනක් මගිනි. විහාරස්ථානය ඇසුරින් බෞද්ධ වත්පිළිවෙත් හා සාරධර්ම මුසුකොට සංවිධානය කෙරෙන එවන් උත්සාහයක ප්‍රතිඵල ඉතා ඵලදායි වන බව නිසැක කරුණකි. මේ සුභදායී ප්‍රතිඵල අත්දකිමින් ඉදිරියට යන විසාකා නිවාසය ශ්‍රී බෝධිරාජ පදනම මගින් සමස්ථ ශ්‍රී ලාංකික සමාජයට පිදෙන මහාර්‍ග තිළිණයකි.

විසාකා නිවාසය

මුල්පිටුව      >  සුභසාධන     >     විසාකා නිවාසය

English